Esküvői szertartás

Egy kis tájékoztatás, esetleg segítség:  

Polgári esküvő szervezése, és egyéb tudnivalók 

Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot.Nem lehet házasodni továbbá:
egyenes ági rokonnal,
testvérekkel,
testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
a volt házastárs egyenes ági rokonával,
örökbefogadó az örökbefogadottjával.1. Bejelentkezés
2. Házasságkötés feltételei
3. Házasságkötés akadályai
4. Szükséges okmányok
5. Tanúk 

Bejelentkezés
A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól, ha a párnak sürgős a házasságkötés.(pl: menyasszony terhessége, külföldi munkavállalás,..) A bejelentést bárhol meg lehet tenni. Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető nincs lakóhelyi megkötöttség. A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni. 

Házasságkötés feltételei
Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

Feltételek:
– a házasulók együttes személyes jelenléte
– egybehangzó kijelentése
– az anyakönyvvezető hivatalos helységében történjen
– két tanú előtt 

Házasságkötés akadályai
A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy, nincs törvényes akadálya a házasságuknak.

Akadályok:
– fennálló házasság
– közeli rokonság
– cselekvőképességet kizáró gondnokság
– cselekvőképtelen állapot
– házasságkötési korhatár el nem érése 

Szükséges okmányok

A házasságkötéshez a következő okmányok, ill. igazolások szükségesek:
– személyi igazolvány
– külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél

– születési anyakönyvi kivonat
– lakóhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya)
– igazolás a nőtlen, ill. hajadon családi állapotról, amit az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal népesség
– nyilvántartási osztályán lehet beszerezni.
– elvált személyeknél jogerős válóperi ítélet vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:
– útlevél vagy letelepedési engedély
– születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása 
– tanúsítvány, hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet. (beszerezhető: követség, konzulátus) 

Tanúk
A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik.

Ha külföldi állampolgárságú a tanú, szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács.
A tanúk szerepe:
– tanúsítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagyis a házasság létrejöttét.

– a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre. 

 

Egyházi esküvő függ egyházi vallástól

Római katolikus szertartás

Legalább 3 hónappal az esküvő előtt be kell jelentkeznetek, annál a plébániánál, ahol tartani szeretnétek a szertartást. 

Szükségesek a keresztlevelek és a felvett szentségekről az igazolás.

Ha nem lakhelyetekhez tartozó plébánián szeretnétek összeházasodni, akkor egy úgynevezett elbocsátót kell kérnetek a lakóhely szerinti plébánostól.  

Ha valamelyikőtök nem katolikus, akkor a katolikus félnek nyilatkoznia kell, hogy a születendő gyermeketeket katolikus neveltetésben részesítitek. 

Ha valamelyikőtök nincs megkeresztelve, csak akkor esküdhettek meg, ha a püspök erre felmentést ad. Tehát legalább az egyikőtöknek meg kell, hogy legyen keresztelkedve. Valamint püspöki engedély szükséges a templomtól eltérő helyszín választásakor is.  

A katolikus esküvő sajátossága, hogy a feszületre tett kézzel kell az eskü szövegét elmondanotok és a gyűrűt megszentelik mielőtt egymás ujjára húznátok.

A templom alap dekorációja az egyház dolga, de lehetőségetek van egyedi dekorációk elhelyezésére is.

Az esketésnek meghatározott költsége van, ami azonban nem egységes, ezért erről előre érdeklődjetek.